ODBLOKOWYWANIE SPOSTRZEżEń: A WNIOSEK POPULARNEGO FIRMA PRACUJE

Odblokowywanie spostrzeżeń: A Wniosek Popularnego Firma Pracuje

Odblokowywanie spostrzeżeń: A Wniosek Popularnego Firma Pracuje

Blog Article

Firma książki mogą dostarczać cenny spostrzeżenia i techniki dla osób i firmy szukając poprawić ich efektywność i osiągnąć swoje cele. Niemniej jednak, z wiele książki łatwo dostępne na na rynku, może to być twardy wiedzieć które są warte na czytanie. W tym post, my oferta streszczenia niektórych najbardziej popularnych i wpływowych organizacji książek, aby asysta sprawiasz, że poinformujesz decyzje o tym, które książki sprawdź i jak wykorzystaj ich lekcje we własnym firma lub kariera.

{ pierwszą książką na naszej liście jest „The Lean Startup” autorstwa Erica Riesa. Ta książka oferty i rama dla budynek skuteczne startupy przez focusing on rozwijanie minimum praktyczny produkt (MVP) i ciągle przesiewanie i iterowanie w oparciu o klient. Ries twierdzi, że tradycyjny organizacja planowanie to często niewystarczające dla startupów, i to jest bardziej zwinny podejście jest wymagane, aby {osiągnąć| osiągnąć| osiągnąć sukces. On podobnie podkreśla wartość pomiar rozwój i uczenie się od

{ Kolejny popularny Organization to „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya. Ta książka to tradycyjny poradnik, który faktycznie był szeroko czytany i stosowany w Kolejny popularny Organization to „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya. Ta książka to klasyk poradnik, który ma był obszernie czytaj i zastosowany w usługa świat.

{„Od dobrego do wielkiego” Jima Collinsa to kolejny popularny biznes książka, która oferty spostrzeżeń, jak przejąć biznes od doskonały do fantastyczne. Collins i jego grupa naukowcy zbadali 11 biznes, który przeszedł z good do fantastyczne i zdeterminowany typowy atrybuty, kliknij tutaj które dozwolone im to zrobić. Te obejmują silnego poczucia cel, {skup się na| skoncentrować się na zdyscyplinowanym wykonaniu,

Report this page